Joe Hill | Fotky | N E, encyklopédia vrahov

Joe HILL

Rodina Hдgglundovcov
(Joel 'Joe Hill' úplne vľavo)Mladý Joe Hill

Joe Hill

Repríza streľby na Morrisona.

Zatýkacie dokumenty Joea Hilla.

Joe Hill

Joe Hill

Joe Hill

Olej na plátne od M. Baera, 1918, vykreslený z Hillovho hrnčeka krátko pred jeho popravou.
S láskavým dovolením Reuther Library.

I.W.W. plagát

Závet Joea Hilla, odovzdaný väzenskej stráži noc pred jeho popravou.
Archív Komunistickej strany USA, Tamiment Library, New York University.

Telo Joea Hilla

Telo Joea Hilla bolo prevezené z väzenského dvora v Utahu do Chicaga, kde boli priemyselní pracovníci
sveta usporiadal pohreb. Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 30 000 ľudí.