John Allen Muhammad | Fotky 11 | N E, encyklopédia vrahov

John Allen MUHAMMAD


VIRGINIA BEACH, VA – 21. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad je eskortovaný na súd, keď sa porota znovu zišla po takmer štvorhodinovom zvažovaní jeho osudu na obvodnom súde vo Virginia Beach 21. novembra 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii. Porota v prípade rozhodne, či bude Mohamed odsúdený na doživotie alebo smrť. (Foto: Martin Smith-Rodden-Pool/Getty Images)VIRGINIA BEACH, VA - 21. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad stojí pred súdom, keď sa znovu zíde porota po tom, čo takmer štyri hodiny zvažovala jeho osud na obvodnom súde vo Virginia Beach 21. novembra 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii. Porota v prípade rozhodne, či bude Mohamed odsúdený na doživotie alebo smrť.
(Foto: Martin Smith-Rodden-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA – 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad (2. L) stojí spolu so svojím obranným tímom Petrom Greenspunom (R), Jonathanom Shapirom (2. R) a Christie Leary, keď sudca vstupuje do súdnej siene vo Virginia Beach. Obvodný súd 24. novembra 2003 vo Virginia Beach, Virgínia. Porota začína druhý deň rokovania vo fáze vynesenia rozsudku.
(Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA - 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad bol eskortovaný do súdnej siene 10 na obvodnom súde vo Virginia Beach 24. novembra 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii. Porota začína druhý deň rokovania vo fáze vynesenia rozsudku.
(Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA – 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad (vľavo) stojí so svojimi obhajcami Petrom Greenspunom (C) a Jonathanom Shapirom (R), keď sa v súdnej sieni 10 na obvodnom súde vo Virginia Beach čítalo odporúčanie poroty o smrti. 24, 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii. Porota dnes začala druhý rokovací deň vo fáze vynesenia rozsudku v procese, no nedávno rozhodla o treste smrti. (Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA - 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad stojí pri čítaní odporúčania poroty o smrti v súdnej sieni 10 na obvodnom súde vo Virginia Beach 24. novembra 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii. Porota dnes začala druhý rokovací deň vo fáze vynesenia rozsudku v procese, no nedávno rozhodla o treste smrti.
(Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA - 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad (L) sa pozerá na svojho právnika Petra Greenspuna, keď sa v súdnej sieni 10 na obvodnom súde vo Virginia Beach 24. novembra 2003 vo Virginia Beach vo Virgínii číta odporúčanie poroty o smrti. Porota dnes začala druhý rokovací deň vo fáze vynesenia rozsudku v procese, no nedávno rozhodla o treste smrti. (Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA - 24. november: Obhajca Peter Greenspun (C) hovorí s odsúdeným ostreľovačom Johnom Allenom Muhammadom (L) po prečítaní odporúčania poroty o smrti v súdnej sieni 10 na obvodnom súde vo Virginia Beach 24. novembra 2003 vo Virginia Beach, Virginia. Porota dnes začala druhý rokovací deň vo fáze vynesenia rozsudku v procese, no nedávno rozhodla o treste smrti. (Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)

VIRGINIA BEACH, VA – 24. NOVEMBRA: Odsúdený ostreľovač John Allen Muhammad (vľavo) hovoril so svojimi obhajcami Petrom Greenspunom (C) a Jonathanom Shapirom (R) predtým, ako ich odviedli preč po tom, čo sa v súdnej sieni 10 prečítalo odporúčanie poroty na smrť. Virginia Beach Circuit Court 24. novembra 2003 vo Virginia Beach, Virginia. Porota dnes začala druhý rokovací deň vo fáze vynesenia rozsudku v procese, no nedávno rozhodla o treste smrti. Formálny rozsudok je stanovený na 12. februára 2004. (Foto: Davis Turner-Pool/Getty Images)